SK FC Křižanov

Klub: SK FC Křižanov

A-tým klubu

O týmu

Z dostupných zdrojů víme, že se začal hrát rekreační fotbal již v letech roku 1940 a pokračoval po válce od roku 1946. Tato přátelská utkání se konala na provizorních hřištích, nejprve na místním letišti, později v Kozlově za dráhou a nakonec od roku 1968 se přesunul fotbal již organizovaně na zapůjčenou družstevní louku za traktorku směrem k Dobré vodě. Myšlenku založit samostatný klub kopané navrhl p. Miroslav Mezník v roce 1967 a od roku 1968 se začalo hrát organizovaně. Prvním předsedou klubu byl zvolen pan František Šoškola a jednatelem klubu se stal pan Jaroslav Hladík. V té době působil jako trenér mužů pan Šoškola (předseda) a trenér dorostenců byl pan Hladík (jednatel). Dalším pokračovatelem ve vedení klubu byl pan Zdeněk Chmelíček se stávajícím jednatelem p. Hladíkem. Fotbal v Křižanově se několik let vydržel hrát na louce a požadavek na místní národní výbor byl sehnat prostory pro vybudování nového hřiště. Byla vypracována studie na výstavbu nového sportovního areálu s výhledem do budoucnosti. Plán nového areálu sportoviště byl vystaven v místní spořitelně, kde si ho místní občané mohli prohlédnout. V roce 1975 se konečně začalo budovat nové hřiště pod základní školou a nejvíce se na vybudování podílel pan Jiří Hron spolu s předsedou místního národního výboru panem Stanislavem Holánkem a dále předsedou JZD Křižanov p. Stanislavem Pazderou. V té době měl fotbalový oddíl 56 členů (družstvo mužů, dorostu a žáků). Na novém hřišti se začalo hrát v roce 1978, hráči se však dočkali kabin až o několik let později. Na výstavbě kabin se nejvíce podílelo JZD Křižanov a fotbal se hrál pod jejich hlavičkou. Hlavním organizátorem při výstavbě kabin byl pan Rudolf Šalbaba, který se zároveň staral o přípravu na utkání. V roce 1987 přebírá štafetu ve vedení fotbalu nový předseda Jan Engelhart a pokračuje s jednatelem Jaroslavem Uhlířem v činnosti klubu. V roce 1990 oddíl čítá již 82 členů. V roce 1992 byl oddíl zaregistrován na ministerstvu vnitra jako "Sportovní klub FC Křižanov" se samostatným vedením svého hospodaření. Klub je zaregistrován nadále jako sportovní organizace pod ČSTV ve Ždáře nad Sázavou. V průběhu uplynulých let byla uzavřena smlouva s obecním úřadem Křižanov o pronájmu nového sportoviště na dobu 99 let. Obecní úřad nebránil v rozvoji sportu a postupně byly vybudovány v novém sportovním areálu kabiny pro hráče, zakoupena garáž od JZD na nářadí a později i na sekačku fotbalového hřiště. Dále výbor pokračoval v budování a byla přistavena další část kabin, pódium pro vystoupení hudebních skupin a souborů s možností pořádání poutí a zábav v areálu. Sportovní klub pokračoval dále ve vylepšování sportoviště a zaměřil se na získávání financí pro další rozvoj. Byla vybudována restaurace s cílem pronajmout a dohodnout stálého správce celého areálu s přípravou a údržbou sportoviště. Tato činnost nám vylepšila náš finanční příjem a postupně jsme zamýšleli vybudovat zavlažování hřiště do země s automatickým ovládáním závlahy trávníku. Tento záměr se nám podařilo realizovat a musíme touto cestou poděkovat obecnímu úřadu Křižanova za velkou finanční podporu a zvláště starostovi obce za podporování rozvoje sportu v Křižanově. Hodnota zbudovaného zařízení činí 414 000 Kč. V průběhu vývoje našeho klubu dochází i k výměně složení výboru a vedení pokračovalo s předsedou p. Františkem Chylíkem a stávajícím jednatelem. Na "Valné hromadě" v listopadu 2007 si členové klubu zvolili nový výbor FC Křižanov a ten byl omlazen o mladou krev, která by měla pokračovat v dalším rozvoji klubu. Název "Sportovní klub FC Křižanov" byl zvolen záměrně, abychom mohli nabídnout činnost i ostatním sportům. Po vybudování tenisového kurtu byl založen oddíl Tenisu a dále byl založen oddíl Aerobiku pro dívky a ženy pod vedením cvičitelky pí. Dariny Burianové. Tím však činnost klubu nebyla doposud vyčerpána a začali jsme s další přístavbou kabin pro hráče, klubovnu a veřejný záchod pro návštěvníky mistrovských utkání a na další akce, jako jsou turnaje mládeže nebo starých pánů. V loňském roce jsme zapůjčili areál ústavu sociální péče pro pořádání již 2. ročníku sportovních her mládeže z ústavů jihomoravského kraje. V loňském roce jsme také oslavili 40. výročí od založení klubu, které se konaly 21.6.2008. V našem areálu se hrály přátelská utkání přípravek, žáků a dorostu, mistrovské utkání B-týmu a hlavním lákadlem dne bylo exhibiční utkání starých pánů proti Bolkově jedenáctce.

Aktuální soutěž

Vysočina | 1.B třída sk. B

Poslední zápasy