TJ Blesk Klikov

Informace o klubu

Husova, Klikov, 37806
603 498 315, 602 116

Klub přátel Tělovýchovné jednoty BLESK Klikov byl založen v roce 1998 z popudu několika občanů Klikova. Byli to ti, kteří měli zájem o udržení sportu – především fotbalu - v Klikově. Zakládajících členů bylo 18 a ještě nyní několik z nich v Klubu působí. Jsou to Alois Halamka, Václav Bednář st., Karel Bednář ml., Karel Böhm, Ferdinand Bušta, Milan Bušta, Jan Čechal, Zdeněk Nevřala, Zdeněk Jiroutek, Bohumil Zahradník a Imrich Žec. V době, kdy klub vznikal, byla situace v TJ BLESK velmi špatná. Nejenom pokud šlo o stav hráčů, ale i s ohledem na finanční možnosti oddílu. Bylo nutno dosáhnout vyšší organizační úrovně a zároveň zvýšit finanční a osobní kázeň jednotlivých funkcionářů a hráčů. Proto byli do výboru TJ BLESK naším Klubem navrženi kandidáti z řad našich členů a tito pak byli na členské schůzi i řádně zvoleni. Všichni noví členové výboru byli pro činnost TJ BLESK přínosem. Aktivně pracoval především Vladimír Kocanda – dlouholetý předseda výboru, dále Václav Bednář st., Karel Bednář ml., Zdeněk Jiroutek, Bohumil Zahradník a Milan Bušta. 

Členové Klubu se především snažili zajišťovat návštěvnost na zápasech Blesku. Na dohodnutých místech vystavovali písemná oznámení o datech zápasů, později se tyto informace též oznamovaly místním rozhlasem. Pokud byl Blesk v dluzích, Klub sháněl finanční prostředky od sponzorů. Nový výbor fotbalového oddílu však byl již schopen financování řešit samostatně.  

Klub přátel každoročně rozšiřoval pole působnosti. V roce 2001 sestavil plán své činnosti, který od té doby prakticky ve stejném rozsahu každoročně obnovuje. Minimálně třikrát za rok se Klub schází. Na schůzkách se hodnotí činnost jednotlivých členů, přednesou a vyslechnou se informace z výboru fotbalového oddílu o celkovém stavu mužstva i jednotlivých hráčů a o umístění týmu v příslušné soutěži.

Schůzky Klubu a domácí zápasy fotbalového mužstva TJ BLESK mají v Klikově též kulturní a společenskou funkci. Jsou to příležitosti pobavit se, ale také prodebatovat vážnější problémy společného zájmu. Na zápasech fotbalového týmu zajišťuje Klub především pořadatelskou službu na hřišti a výběr vstupného, případně se stará o zajištění pomezního rozhodčího. Z iniciativy Bohumila Zahradníka a ve spolupráci s Václavem Bednářem ml. je vydáván „Fotbalový zpravodaj“. Každý platící divák obdrží na domácím zápase Blesku jeden výtisk zároveň se vstupenkou. Zpravodaj obsahuje informace o aktuálním postavení týmu Blesku v soutěži, celkovou tabulku soutěže a jiné fotbalové zajímavosti. Členové Klubu věnují Blesku mnoho brigádnických hodin. Podstatně pomáhali při loňské rekonstrukci klubovny v sousedství hřiště Blesku a neméně významná byla jejich pomoc při přivedení vody pro zavlažování hřiště v období sucha. Organizuje se slosování vstupenek návštěvníků domácích zápasů, výhry jsou často velmi hodnotné, a také sázení na výsledek probíhajícího utkání. Každoročně je pořádán na hřišti TJ Blesk Den dětí. Pro děti jsou připraveny sportovní soutěže a odměňováni jsou nejenom vítězové - stejně vysoko je hodnocena i pouhá účast. Společně se staví májka a již tradičhně se hraje předsilvestrovský zápas aktivních a bývalých hráčů TJ Blesk. 

Členové Klubu se mnoho let obětavě starají o travnatou plochu hřiště, instalují brankové sítě a rohové praporky, připravují míče, zajišťují občerstvení a vhodné dresy hráčů, pomáhají při nutných administrativních činnostech. Sledují též životní jubilea nejen svých členů, ale i hráčů a funkcionářů. Významnější výročí („kulatá“) jsou pak podpořena blahopřejnými dopisy, případně menšími dárky. 

V sezóně 1998-99 se Blesk propadl z okresního přeboru do okresní soutěže Jindřichohradecka. Zpět do okresního přeboru se vrátil až po devíti letech. Již v jarním kole r. 2010 byl v čele tabulky a od podzimu 2010 tudíž postoupil do I.B. skupiny D krajského přeboru Jihočeského kraje. V této soutěži se Blesk již druhý rok drží v druhé polovině tabulky, což lze považovat za úspěch. Bylo totiž mnoho těch, kteří předpokládali po roce návrat Blesku do okresního přeboru. V letošním roce (2012) slaví TJ Blesk Klikov 80 let od svého založení. V souvislosti s tímto výročím i Klub přátel Blesku aktivizuje svou činnost a snaží se všemožně přispět především realizačnímu týmu fotbalového mužstva ve snaze o dosažení dobrých sportovních výsledků. Významný den sportovní Jednoty by neměl být poznamenán sportovními neúspěchy. 

V současné době má Klub přátel Blesku 51 členů z Klikova, z okolních obcí, Prahy i dalších měst. Všchni členové mají jak ke Klikovu, tak ke klikovskému fotbalu především citový vztah. 

Týmy

TJ Blesk Klikov

Soupiska

Číslo Jméno Věk Pozice
Libor Šroub Brankář
David Wollner Brankář
7 Petr Bednář Obránce
Karel Brabec Obránce
Jindřich Drábek Obránce
Radovan Hynek Obránce
2 Jan Opelka Obránce
Radim Plucar Obránce
Oldřich Podojil Obránce
Michal Rezek Obránce
Tomáš Špulák Obránce
Petr Voborský Obránce
Michal Zavadil Obránce
Zdeněk Zegermacher Obránce
Radek Fruhauf Záložník
Tomáš Hanes Záložník
Michal Hofmann Záložník
Miroslav Jiráček Záložník
3 Theodor Macho Záložník
Milan Mašek Záložník
Otakar Matouš Záložník
David Melichar Záložník
Martin Mužík Záložník
Jan Němec Záložník
Jan Rezek Záložník
3 Milan Rožboud Záložník
Ondřej Šetka Záložník
Jakub Šimkovský Záložník
Daniel Jirsa Útočník
Jakub Lochman Útočník
Ladislav Michal Útočník
Zdeněk Mládek Útočník
Ladislav Picek Útočník
Zdeněk Šafránek 36 let Útočník
7 Václav Bednář Neuvedeno
16 Jaroslav Dlouhý Neuvedeno
12 Tomáš Dvořák Neuvedeno
4 Václav Ježek Neuvedeno
2 Karel Kříž Neuvedeno
15 Vítězslav Lamač Neuvedeno
4 Lukáš Marek Neuvedeno
5 Pavel Matějka Neuvedeno
13 Martin Mesároš Neuvedeno
6 Jan Navrátil Neuvedeno
16 Tomáš Novodvorský Neuvedeno
11 Aleš Novodvorský Neuvedeno
2 David Novotný Neuvedeno
14 Jan Racz Neuvedeno
3 Martin Sedláček Neuvedeno
8 Pavel Střítecký Neuvedeno
9 Jakub Střítecký Neuvedeno